Notes


Matches 1 to 50 of 634

      1 2 3 4 5 ... 13» Next»

 #   Notes   Linked to 
1 Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
Aktedatum: 12-06-1763
Plaats: Wartena
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Sijtse Nammens wonende te Wartena
Bruid
Antje IJskes wonende te Wartena

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Warga Wartena Warstiens, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 432, aktenummer 412
Gemeente: Idaarderadeel
Periode: 1715-1811
 
Family F503
 
2 Hij is geboren op 11 mei 1854 in Vlissingen.Bron 1

Bron: Burgerlijke Stand - Geboorte
Gemeente: Stad Vlissingen, Provincie Zeeland
Ambtenaar: Dirk Uijttenhooven, Wethouder
Aktenummer: 94
Aangiftedatum: Vrijdag 12 Mei 1854
Geboorteplaats: Vlissingen in het huis wijk H nommer 211
Geboortedatum: Donderdag 11 Mei 1854 des avonds te Elf ure
Kind: Jacobus Elisa van Loo, zoon
Vader: Huijbregt van Loo, oud 54 jaren, Meesterknegt bij de Marine, wonende te Vlissingen
Moeder: Pieternella But, zijne huisvrouw, zonder beroep
Aangever: Huijbregt van Loo, vader, die ondertekent met: "H Van Loo"
Getuigen:
Adriaan Cornelis But, oud 62 jaren, Schilder, wonende te Vlissingen
Antonij Dekkers, oud 56 jaren, bewaarder bij de Marine, wonende te Vlissingen

Beroepen:
van 1880 tot 1882 ambtenaar.

bij het Ministerie van Marine

van 1913 tot 1917 hoofdcommies.

aan het departement van Marine

van 1922 tot 1 augustus 1932 zonder beroep.
Hij is overleden op 1 augustus 1932 in 's-Gravenhage, hij was toen 78 jaar oud.Bron 2 
van Loo Jacobus Elisa (I1680)
 
3 Hij is geboren op 20 januari 1882 in 's-Gravenhage.Bron 1

Bron: Burgerlijke Stand - Geboorte
Gemeente: 's-Gravenhage
Aktenummer: 323
Aangiftedatum: Zaterdag 21 Januarij 1882
Geboorteplaats: 's-Gravenhage
Geboortedatum: Vrijdag 20 Januarij 1882 des morgens ten half vier ure
Kind: Jacob Jan van Loo, zoon
Vader: Jacobus Elisa van Loo, oud 27 jaren, ambtenaar, wonende te 's-Gravenhage
Moeder: Maria Borst, zijne huisvrouw, zonder beroep
Aangever: Jacobus Elisa van Loo, vader, die ondertekent met: "JEVanLoo."
Getuigen:
Adriaan Cornelis van Loo, oud 47 jaren, bouwkundige bij het Loodswezen, wonende te 's-Gravenhage
Willem Karel Christiaan Antheunissen, oud 31 jaren, bouwkundige bij het Loodswezen, wonende te 's-Gravenhage

Beroepen:
in het jaar 1917 rijksambtenaar.
in het jaar 1922 adjunct commies.

bij den Rijksverzekeringsbank

in het jaar 1923 commies van arbeid.
van 1932 tot 7 februari 1932 ambtenaar.

bij den Raad van Arbeid

Hij is overleden op 7 februari 1932 in 's-Gravenhage, hij was toen 50 jaar oud.Bron 1 
van Loo Jacob Jan (I1683)
 
4 (Wolter Roelfs Piecks) Peeks Wolter Roelfs (I960)
 
5 03-07-1681 Testament van Rentmeester Sibrandus Meinardi alsmede aen de armen op Surhuiterveen van de Waterlandsche gemeenschap ook 100 daelders waaervan het capitaa altoos bij Miente Egberts berustende blijven met conditie da daervan geseijde armen alle jaren vijff gelijcke daelders van `t honderdt te renten sal worden betaalt.
Sibrandus Meinardi was rentmeester van de heer van Nienoort te Midwolde.
Rinsckien Wiarda was een dochter van dr. Hero Wiarda en Maaike Fredericks van
Voort. Zij zal wellicht stammen van de Utrechtse familie Van Voort die in
Surhuisterveen zich bezig hield met de veenafgravingen

=======================================================
7 a. Transportbrief waarbij Sibrandus Meijnardi en Renske van Wiarda e.l. verkoopen aan Georg Wilhelm Vrijheer van In- ende Knijphuisen etc. heer tot Nijenoort, en zijn gemalin Anna geboren van Ewsum eenige landen, veenen en gronden gronden als vermeld in de met de oorkonde getransfigeerde brieven. 1673 Febr. 25. Met zegel in rooden was van Lucas Clant, heer op Aickema, tot Grijpskerck, Uithuisen en de Uithuistermeeden etc. Joncker en de Hovelinck.
b. en Hierdoor getransfigeerd 2 brieven waarbij Rudolph Wilhelm
c. Vrijheer van In- en Knijphuisen heere tot Luitsborch ende Bergum etc. verkoopen aan Sybrandus Meinardi, rentmeester van den heer Van Nijenoort, twee stukken veen als vermeld in de met deze oorkonden getransfigeerde brieven, 1663 Jan. 6. Beiden met zegel in rooden was van Rudolph Wilhelm van In- en Knijphuisen.
d. Met de brief sub. b getransfigeerd een koopbrief waarbij Popke Richters en Andyen Tjaebels e.l. verkoopen aan Rudolph Wilhelm Vrijheer van In- en Knijphuisen, Heere tot Luteborch en Bergum en diens gemalin Margaretha Berta geboren Freytach, 12 roeden, 12 voeten, 9 duimen veens gelegen in het Oldehert genaamt Hayemaveen, 1653 Jan. 10. Met zegel in groene was van Johannes Wolthuus Grietma- in Vredewolt en tot Visvliet.
N.B: In dorso "Coopbrief van Mijn Heer van Lutsborch van Popke Richesveen".
e. Met de brief sub. c getransfigeerd een koopbrief waarbij Iwo-Auwëma verkoopt aan Rudolph Wilhelm Vrijheer van In- en Knijphuisen, Heere tot den Lutsborch en Bergum en diens gemalin Margaretha Beata geborene Freitach etc al zijn veenen en gronden aan de Zuiderkant van het diep gelegen met de vrije uitvaart. 1649 Sept. 16. Met zegel in groene was van Wilhelm van Berum, op die Leecke. Tot Eenrum, Pietersbuijren ende der Vijerbuijren tot Godlinze ende Hoochkerck.
In dorso: "Coopbrief voor mijn heer van Lutsborch van den E.Iwo Auwema Nr. 6".

=======================================================
14 Acte van erfwissel tusschen Sybrandus Meynardi rentmeester van de heer van Nienoord, en Meerten Bastiaans betreffende hun beider behuysingen op de Leek gelegen, 1663 Sept. 6. Aan de binnenzijde quitantie van Meerten Bastiaens voor de hem" toebeloofde penningen d.d. 1665 Febr. 18 en overdracht door Sybrandus Meinardi van het door hem geruilde huis aan den Heer van Nijenoort, 1673. Febr. 25. 
Meinardi Sybrandus (I197)
 
6 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F1492018346
 
7 2 maanden oud; overleden aan scheepsboord in de IJssel Peeks Hendrikus (I4311)
 
8 28-5-1931 naar Brunsting verhuisd (Beilen) Timmer Jans (I597)
 
9 3 weken oud geworden Huisman Harm (I596)
 
10 8 zonen
4 dochters 
Family F968
 
11 a. Hij is in februari 1929 in Batavia bij de belastingen- Dienst "In- en uitvoer accijnsen" als tijdelijk/aspirant ambtenaar
in dienst gekomen.
b. In 1938 is hij overgeplaatst naar Palembang/Zuid Sumatra. Heeft als ambtenaar 1ste klas verlof gehad.
c. Bij terugkomst overgeplaatst naa Belawan(Haven van Medan)/Noord Sumatra.
d. Bij het uitbreken van de oorlog als dienstplichtige bij de Koninklijke Marine (Vermoedelijk een wal functie gecombineerd
met zijn burgerfunctie. Dit kwam nogal vaak voor)
e. Vanaf 1942 krijgsgevangene. Van 1943 tot einde oorlog in 1945 in Japan. Daar verzorgd door de Amerikanen.
f. Pas in de loop van 1946, in slechte lichamelijke conditie op zijn oude post terug in Indie.
g. In 1946 heeft hij van mei tot oktober recuperatief verlof gehad. Daarna twee maanden gewoon verlof. Allebei in Indie.
h. In juni 1950 is hij voor zolang als nodig met ziekteverlof naar Nederland gestuurd.
Terug kon niet meer i.v.m. de overdracht aan Indonesie. Ik neem aan dat hij na herstel zijn ambtelijke loopbaan in Nederland
heeft voortgezet.
 
van Loo Jacobus Elisa (I1699)
 
12 Abraham Nicolaas GeerlingBruidegom:Abraham Nicolaas Geerling
Geboorteplaats:Leiden
Leeftijd:27

Vader bruidegom:Pieter Geerling
Moeder bruidegom:Margaretha van Duuren
Bruid:Maria Ligtvoet
Geboorteplaats:Leiden
Leeftijd:30

Vader bruid:Karel Ligtvoet
Moeder bruid:Geertruij Straatman
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 16 mei 1849Gebeurtenisplaats:Leiden
Documenttype:BS HuwelijkErfgoedinstelling:Nationaal ArchiefPlaats instelling:Den HaagCollectiegebied:Zuid-HollandAktenummer:102Registratiedatum:16 mei 1849Akteplaats:LeidenAktesoort:Huwelijksakte

Help Nederlands English
Algemene informatie
Contact
Home > Resultaten > Details
Bruidegom Abraham Nicolaas Geerling
Vader Pieter Geerling
Moeder Margaretha van Duuren
Bruid Maria Ligtvoet
Vader Karel Ligtvoet
Moeder Geertruy Straatman

Plaats Leiden
Huwelijksdatum 16-05-1849
Bronverwijzing BS Leiden1849102

Klik hier voor meer informatie of het bestellen van een kopie van het originele document.
2011  
Family F1490906222
 
13 achterkleinzoon
Gerrit Zalm (minister DNB) 
Harlaar Antje (I4960)
 
14 Achternaam is ook wel Hadders Schepers Geertje Allen (I805)
 
15 Achternaam is ook wel Hadders Scheper Alle Hendriks (I4248)
 
16 Achternaam kan ook Roud zijn Rond Gerardus (I3630)
 
17 Achternaam ook Coesijnen van de Coesijne Johanna Maria (I3708)
 
18 Achternaam ook Verbeek van Beek Hendrik Jansen (Jansz) (I402)
 
19 Baron
Predikant in Batavia,
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal,
lid Raad van State 
van Höevell Wolter Robert (I3850)
 
20 Baron van Höevell Gerrit Willem Wolter Carel (I3866)
 
21 Barones van Höevell Emérance Luthera Isabella (I3846)
 
22 BEF 1790

https://www.skutsjehistorie.nl/scheepsbouw.php?id=60 
Edes Rinske (I4935)
 
23 Beroep Dominee de Boer Edsgard Tammo (I1758)
 
24 Beroep was Pander

DTB Drenthe gedoopt op 25 april 1706 Jan,geboren te Borck op 22 april 1706, zoon van Wolter Pierks. encyclopedie Drenthe: PANDER: assistent van de schulte, die behulpzaam was bij de zogenaamde panding. Wie een geldvordering boven tien gulden op een ander had, kon de schulte of de pander laten weten dat hij een bedrag wilde vorderen (aanpanding doen). De crediteur kon na bewijs van zijn vordering en bij blijvende niet-betaling van de schuld de pander uitpanding laten doen. Op 24 maart 1761 wordt ten Huyze van de weduwe Jan Peeks het afbreken en het maken van de (kerk)Tooren. Het is hetzelfde huis als Jan Peeks Pander en van zoon en hospes Willem Peeks. Weduwe Jan Peeks is Hospes. Zoon Jan Peeks is in 1774 en 1778 Pander.1754 Jan Peeks Pander hstg 2-0-0. 1764 wed. Jan Peeks hstg 2-0-0 
Peeks Jan Wolters (I962)
 
25 Beroep: in het jaar 1922 adjunct commies van de Algemene Rekenkamer. van Loo Adriaan Cornelis (I1720)
 
26 Bron Online begraafplaatsen:
https://www.online-begraafplaatsen.nl/graf/234833/359677/Egbert-Timmer-1921-1991

geboorte datum 1 dag verkeer of niet goed gelezen in scan van gemeente smilde 
Timmer Egbert (I2949)
 
27 Bronvermelding
Doopboek Herv. gem. Gerkesklooster, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 22, aktenummer 670
Gemeente: Achtkarspelen
Periode: 1703-1812
 
Sytsma Hendrik Sytses (I182)
 
28 Bronvermelding
Huwelijksregister 1828, archiefnummer 30-44, Burgerlijke Stand Wymbritseradeel - Tresoar, inventarisnummer 2008A, aktenummer 059
Gemeente: Wymbritseradeel
Periode: 1828
 
Family F1493569601
 
29 Bronvermelding
Overlijdensregister 1863-1865, archiefnummer 30-44, Burgerlijke Stand Wymbritseradeel - Tresoar, inventarisnummer 3016, aktenummer 127
Gemeente: Wymbritseradeel
Periode: 1864
 
Sytsma Jacob Sytzes (I184)
 
30 Bruidegom Eduard Jacobus Veldhuyzen
Vader Johannes Veldhuyzen
Moeder Johanna Maria van Wijk
Bruid Sara Maria van Iperen
Vader Pieter Jacobus van Iperen
Moeder Maria van den Bosch

Plaats Leiden
Huwelijksdatum 29-06-1853
Bronverwijzing BS Leiden1853118
Eduard Jacobus VeldhuijzenBruidegom:Eduard Jacobus Veldhuijzen
Geboorteplaats:LeidenGeboortedatum:maandag 22 augustus 1825
Leeftijd:27

Vader bruidegom:Johannes Veldhuijzen
Moeder bruidegom:Johanna Maria van Wijk
Bruid:Sara Maria van Iperen
Geboorteplaats:LeidenGeboortedatum:vrijdag 23 oktober 1829
Leeftijd:23

Vader bruid:Pieter Jacobus van Iperen
Moeder bruid:Maria van den Bosch
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 29 juni 1853Gebeurtenisplaats:Leiden
Documenttype:BS HuwelijkErfgoedinstelling:Nationaal ArchiefPlaats instelling:Den HaagCollectiegebied:Zuid-HollandAktenummer:118Registratiedatum:29 juni 1853Akteplaats:LeidenAktesoort:Huwelijksakte


 
Family F1490906217
 
31 Dienstbode Timmer Jentje (I215)
 
32 Dit is geen zus van Ibel Prinsen Inge (I775)
 
33 Doopboek Herv. gem. Gerkesklooster

Bron: DTB Geboortes en dopen
Soort registratie: DTB geboortes en dopen inschrijving
Aktedatum: 20-08-1758
Plaats: Gerkesklooster

Dopeling
Hendrik geboren op 11-08-1758
Vader
Sytse Feikes
Moeder
Eltje Jans
 
Sytsma Hendrik Sytses (I182)
 
34 Egbert is zwager van Grietje Family F938
 
35 Emigreerde in 1854 naar USA Family F1490906291
 
36 Engelina stond onder Willem Peeks en Jacoba Booij, Joop Klavers bron.
Volgens Rene Peeks (I3449) zijn moeder hoort ze echter hier te staan. 
Peeks Engelina (I2919)
 
37 Enrollment in 1928 in Weesp (Netherlands)

1) Jacob Gerardus Piet Schaap, geboren 12 januari 1908 Hoorn, Terschelling, overleden 21 december 2001 te Heemskerk, echtgenoot van A.L.T. Bors. Er is gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren dinsdag 25 december en woensdag 26 december in het Uitvaartcentrum van de Associatie Kennemerland, Laan van Angers 1, kamer A te Haarlem-Schalkwijk. De crematieplechtigheid vindt in besloten kring plaats in het crematorium 'Velsen' te Driehuis. 
Schaap Jacob Gerardus Piet (I45)
 
38 Erkend bij huwelijk ouders Kuijvenhoven Sara Maria (I3662)
 
39 Februari en plaats onduidelijk Oksam Elisabeth (I3127)
 
40 Geboorte, Beilen, 11-07-1910, aktenummer 103

Kind: Luchien Timmer, geboren te Beilervaart (Beilen) op 10-07-1910, dochter van NN NN, en Jentje Timmer, beroep: zonder.
NB: erkenning Jantje Timmer; Beilen 09-03-1911 
Timmer Luchien (I85)
 
41 Geboorte, Beilen, 11-07-1910, aktenummer 103

Kind: Luchien Timmer, geboren te Beilervaart (Beilen) op 10-07-1910, dochter van NN NN, en Jentje Timmer, beroep: zonder.
NB: erkenning Jantje Timmer; Beilen 09-03-1911 
Family F1490906245
 
42 Geboren op Apothekersdijk 35 te Leiden, daar getrouwd met Ritske Sytsma Geerling Margaretha Geertruida Maria (I17)
 
43 Gemeente = Alphen (ZH)
Aktenummer = 12
Datum = 14-05-1903
Archief locatie = Rijnlands Midden
Akte = Huwelijksakte

Bruidegom = Abraham Nikolaas Sijtsma
Geboorteplaats bruidegom = Leiden
Bruid = Adriana Brouwer
Geboorteplaats bruid = Alphen
Vader bruidegom = Ritske Sijtsma
Moeder bruidegom = Margaretha Geertruida Maria Geerling
Vader bruid = Adrianus Brouwer
Moeder bruid = Adriaantje Geest

Nadere informatie =
BS Huwelijk met Abraham Nikolaas Sijtsma


Bruidegom:Abraham Nikolaas Sijtsma
Geboorteplaats:Leiden

Leeftijd:25

Vader bruidegom:RitskeSijtsma
Moeder bruidegom:Margaretha Geertruida Maria Geerling
Bruid:Adriana Brouwer
Geboorteplaats:Alphen

Leeftijd:20

Vader bruid:Adrianus Brouwer
Moeder bruid:Adriaantje van Geest
Gebeurtenis:Huwelijk

Datum:donderdag 14 mei 1903
Gebeurtenisplaats:Alphen (ZH)
Documenttype:BS Huwelijk
Erfgoedinstelling:Nationaal Archief
Plaats instelling:Alphen aan den Rijn
Collectiegebied:Zuid-Holland
Documentnummer:10
Registratiedatum:14 mei 1903
Akteplaats:Alphen (ZH)
AkteSoort:Huwelijksakte

 
Family F1490906225
 
44 Geschatte geboortejaar 1931-1933 Peeks Everdinus (I921)
 
45 Getrouww met Kees Hatzman Warries Geesje (I261)
 
46 Gewettigd bij huwelijk ouders Ooijman Catharina Hendrika Alida (I425)
 
47 Ging vanuit Indonesië naar Nederland om op de zeevaartschool te gaan. Opleiding stuurman. In zijn laatste jaar hoorde hij dat zijn vader een baan voor hem had bij de krant en besloot in Nederland te blijven.
Hierna is hij naar Harlingen gegaan en heeft daar uiteindelijk scheepszenders gebouwd.
Vermoedelijk via de broer Hendrik Sietsema die in Harlingen bij de Marine werkte in contact gekomen met zijn eerste vrouw Grietje Petronella Sietsema (1939 getrouwd) 
Sytsma Bram Louis Ritske Karel (I31)
 
48 H.Weidgraaf op 09-05-2015
Diele Jacobus Weidgraaf woonde op het adres Dahliastraat 23 te Assen met zijn vrouw Jantje Popken. Samen hadden ze 12 kinderen, 8 zonen en 4 dochters. Tijdens de oorlog en op het moment waarop Diele van huis werd gehaald waren er nog 9 kinderen thuis woonachtig. Diele Jacobus was niet alleen een zorgzame man en vader, maar hij was ook een sociale man, hij trok zich het lot van de zwakkeren in de samenleving erg aan, en wilde iets voor hen betekenen. Hij had een groot rechtvaardigheidsgevoel. Vanuit die betrokkenheid was hij lid geworden van de SDAP en later van de CPH (communistische partij Holland). Zo was hij mede oprichter van de nu nog bestaande begrafenisvereniging “De Laatse Eer” in Assen. Hij en de medeoprichters waren de mening toegedaan dat ook de arbeidersklasse recht had op een billijke en waardige wijze van begraven. Diele Jacobus was secretaris van de vereniging. Ook op cultureel gebied was hij actief. Zo was hij o.a. betrokken bij activiteiten van Opbouw Drenthe en hield hij voordrachten. Daarnaast was hij voorzitter van de speeltuinvereniging E.A.S. (Eerste Asser Speeltuin) Diele Jacobus was bovenal een natuurmens. Hij was vaak in het veld te vinden. Vooral in de omgeving van Loon, waar zijn ouders woonden. Zijn 2e zoon Albert heeft nog een mooi gedicht over hem geschreven, met de titel “De Olde Streuper”. Van beroep was Diele Jacobus grondwerker. Als zelfstandige verrichtte hij veel werk voor o.a. de Heidemij en het Staatsbosbeheer. Op 16 april 1941 werd hij onder valse voorwendselen door twee Asser politieagenten gevraagd om mee te komen naar het politiebureau. Hij kwam niet meer thuis. Hij werd overgebracht naar het Huis van Bewaring aan de Brink in Assen, waar hij tot 24 oktober 1941 verbleef. Zijn zoon Boele heeft hem daar nog enkele keren mogen bezoeken. Jantje zijn vrouw heeft, op de verjaardag van hun jongste kind Hennie, de jongste kinderen nog laten spelen op het terrein voor het Huis van Bewaring. Dit met het doel en de hoop dat haar man ze zou horen. Op 24 oktober 1941 werd hij op transport gesteld naar Amersfoort (via Scheveningen). Jantje die op de hoogte was gebracht van dit transport heeft nog een foto laten maken van de nog in huis wonende kinderen. Deze foto heeft hij nog ontvangen en kunnen meenemen. Op het station van Assen was Jantje aanwezig met haar kinderen, daar heeft ze nog flink geageerd tegen de op-transportstelling van haar man. Dit met het gevolg dat een Duitse soldaat haar dreigde mee te nemen. Op 28 maart 1942 werd Diele Jacobus met 90 politieke gevangenen van Amersfoort naar het concentratiekamp Buchenwald gebracht. In het kampjournaal stond vermeld dat er 90 Schützhäftlinge waren eingeliefert. Diele Jacobus werd zoals de Duitsers het noemden “Verdacht van illegaler kommunistischer Tätigkeit”. Hij deed illegaal werk voor de partij en hij verspreidde de illegale bladen Het Noorderlicht en De Waarheid. In kamp Buchenwald werd zijn gezondheid er niet beter op. Ondanks dat hij grondwerker was, zullen de onmenselijke omstandigheden hem te zwaar zijn gevallen. Op 6 juli 1942 wordt hij met 300 zieke gevangenen van Buchenwald naar Dachau getransporteerd. Hij komt op de ziekenzaal in Barak 7 terecht, waar naar later blijkt ook op dat moment pater Titus Brandsma (in 1985 zalig verklaard door de Paus) lag. Als gevolg van ernstige verzwakking gepaard gaande met medische experimenten overlijdt Diele in de vroege ochtend van 26 juli 1942, om 3.00 uur. Op dezelfde dag overlijdt ook Titus Brandsma. Op 3 augustus 1942 werd Jantje in kennis gesteld van het overlijden van haar man. Haar werd medegedeeld dat ze tegen betaling van 85 pfenning of 75 cent de overlijdensacte kon opvragen bij het kamp Dachau. “Hoe Gründlich kan het zijn”. Op 28 augustus 1942 werd aan Jantje medegedeeld dat zij zich de eerstvolgende maandag om 9.00 uur moest melden in het Scholtenshuis in Groningen waar ze de kleren van haar man in ontvangst kon nemen. Zij diende daarvoor een koffer mee te nemen. Zijn zwarte duffelse jas is later nog vermaakt door zijn zoon Harm, die kleermaker was. De jas is nog verscheidene jaren gedragen door de zonen van Diele. Diele Jacobus Weidgraaf, een uniek mens, werd 55 jaar oud. We zullen hem altijd blijven herinneren. Nooit vergeten, zoals zijn zoon Albert zegt in het laatste couplet in het gedicht “De olde Streuper”. “Veul jaoren bint nou al veurbij gaon. Je bent er al lange niet meer …… Maor as ik deur t’veld nog ies kuier, Dan zie’k in gedachten jou weer. Zo aj daor dan leup’n op de heide, Al was ’t soms ok gloepend kold, Vergeet ik joe nooit van mien leven, Al wor ik ok hondert jaor old.” Assen, 4 mei 2015


Zie voor informatie over de gevangenen ook Arolsen Archives 
Weidgraaf Diele Jacobus (I4122)
 
49 Help Nederlands English
Algemene informatie
Contact
Home > Resultaten > Details
Bruidegom Josef Romanesko
Bruid Louisa Johanna Christina Cornelia Veldhuijzen

Plaats Leiden
Huwelijksdatum 15-07-1885
Bronverwijzing BS Leiden1885

Klik hier voor meer informatie of het bestellen van een kopie van het originele document.
2011  
Family F1490906215
 
50 http://alledrenten.nl/zoeken?f%5Bs%5D%5B35%5D=0&f%5Bs%5D%5B35%5D=1&f%5Bs%5D%5B36%5D=0&f%5Bs%5D%5B36%5D=1&f%5Bs%5D%5B37%5D=0&f%5Bs%5D%5B37%5D=1&f%5Bs%5D%5B38%5D=0&f%5Bs%5D%5B38%5D=1&f%5Bs%5D%5B48%5D=0&f%5Bs%5D%5B48%5D=1&f%5Bs%5D%5B41%5D=0&f%5Bs%5D%5B41%5D=1&f%5Bs%5D%5B53%5D=0&f%5Bs%5D%5B53%5D=1&f%5Bs%5D%5B50%5D=0&f%5Bs%5D%5B50%5D=1&f%5Bs%5D%5B51%5D=0&f%5Bs%5D%5B51%5D=1&f%5Bs%5D%5B52%5D=0&f%5Bs%5D%5B52%5D=1&f%5Bs%5D%5B42%5D=0&f%5Bs%5D%5B42%5D=1&f%5Bs%5D%5B45%5D=0&f%5Bs%5D%5B45%5D=1&f%5Bs%5D%5B49%5D=0&f%5Bs%5D%5B49%5D=1&f%5Bs%5D%5B47%5D=0&f%5Bs%5D%5B47%5D=1&f%5Bs%5D%5B59%5D=0&f%5Bs%5D%5B59%5D=1&f%5Bs%5D%5B57%5D=0&f%5Bs%5D%5B57%5D=1&f%5Bsf%5D%5B30%5D%5Bt%5D=&f%5Bsf%5D%5B30%5D%5Bh%5D%5Bm%5D=default&f%5Bsf%5D%5B32%5D%5Bt%5D=peeks&f%5Bsf%5D%5B32%5D%5Bh%5D%5Bm%5D=default&f%5Bsf%5D%5B31%5D%5Bt%5D=engbert&f%5Bsf%5D%5B31%5D%5Bh%5D%5Bm%5D=default&f%5Bsf%5D%5B27%5D%5Bt%5D=Hoogeveen&f%5Bsf%5D%5B36%5D%5Bf%5D=1600&f%5Bsf%5D%5B36%5D%5Bu%5D=1962 Peeks Willem (I2916)
 

      1 2 3 4 5 ... 13» Next»